» Polityka prywatności i cookies

Kontakt

 • Ekstrastats Sp. z o.o.
  ul. Powstańców 4b/6
  05-091 Ząbki
  NIP: 1251639786
 • E-mail:info@przewodnikkibica.pl
 • Telefon+48 506 669 157
  +48 570 511 514

Patron medialny

 • patron radio

Polityka prywatności i cookies§1 Postanowienia ogólne
 1. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 243 z późn. zm.) Ekstrastats Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach (05-091), ul. Powstańców 4b/6, Tel.: 506-669-157, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000605612, NIP: 1251639786, REGON 363895174, o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł (dalej: „Ekstrastats”). 
 2. Pojęcia pisane w Polityce wielką literą, o ile nic innego nie wynika z treści Polityki, mają znaczenie określone w Regulaminie Sklepu Internetowego sklep.przewodnikkibica.pl.
 3. Pojęcie „Użytkownika” oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub osobę chcącą zostać Klientem lub internautę odwiedzającego strony Sklepu Internetowego sklep.przewodnikkibica.pl.
§2 Administrator Danych Osobowych
 1. Administratorem Danych Osobowych jest Ekstrastats Sp. z o.o.
§3 Zakres przetwarzanych danych osobowych 
 1. Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Ekstrastats za pośrednictwem Sklepu Internetowego sklep.przewodnikkibica.pl, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.
 2. Ekstrastats przetwarza dane osobowe klientów w zakresie:
  - adres email,
  - imię,
  - nazwisko,
  - adres zamieszkania,
  - nr telefonu,
  - adres, na który ma zostać wysłane zamówienie, o ile jest inny niż adres zamieszkania,
- w przypadku, gdy klient chce, aby została wystawiona faktura VAT dokumentująca zakup towaru potrzebne będą również dodatkowe dane: firma, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza i adres prowadzenia działalności gospodarczej (jeśli faktura ma być wystawiona na firmę), nr NIP.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do realizacji zamówienia lub świadczenia na rzecz Użytkownika usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego sklep.przewodnikkibica.pl.
 2. Postawą weryfikacji zarejestrowanego Klienta w sklepie Ekstrastats jest adres email podany w trakcie rejestracji oraz indywidualne hasło Klienta. Ekstrastats zaleca należyte zabezpieczenie hasła przed dostępem osób nieupoważnionych.
 3. Ekstrastats niniejszym informuje, iż nigdy nie żąda podania adresu email i hasła w treści emaila czy też w innym miejscu niż formularz na stronie internetowej.
 4. Zabronione jest podawanie danych osobowych o charakterze bezprawnym.
§4 Prawa osób, których dane dotyczą
 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Ekstrastats. Dane osobowe zarejestrowanych Klientów Sklepu Internetowego sklep.przewodnikkibica.pl mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się w serwisie internetowym Sklepu Internetowego sklep.przewodnikkibica.pl za pomocą hasła  i adresu email podanego w trakcie rejestracji.
 2. Usunięcie danych osobowych jest możliwe po przesłaniu wiadomości do Ekstrastats na adres info@przewodnikkibica.pl.
§5 Cel przetwarzania danych osobowych
 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego sklep.przewodnikkibica.pl.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na korzystanie z usługi Newsletter, jego dane są wykorzystywane w celu realizacji usługi Newsletter (przesyłania zamówionych wiadomości o charakterze reklamowym na podane adresy e-mail lub numery telefonów). Każdy użytkownik usługi ma możliwość w każdej chwili dokonania zmiany bądź usunięcia podanego adresu email.
 3. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Ekstrastats może przetwarzać dane osobowe Klientów w celach marketingowych. Jeżeli Klient udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać.
§6 Dane zbierane automatycznie
 1. Pliki Cookies („ciasteczka”). Witryna sklep.przewodnikkibica.pl może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy sklep.przewodnikkibica.pl i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), zawierające pewne informacje związane z korzystaniem z witryny i sklepu internetowego.
Pliki cookies wykorzystywane są przez Ekstrastats w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez klientów  zakupów.
Wykorzystywane pliki cookies  mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny.
Pliki cookies nie mogą w żaden sposób wyrządzić szkody dla wykorzystywanego urządzenia oraz zainstalowanego na nim oprogramowania. Pliki nie zawierają także żadnych informacji identyfikujących użytkownika strony.
Witryna sklep.przewodnikkibica.pl wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
Pliki tymczasowe
Niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania sklepu. Umożliwiają one bezpieczne logowanie na stronie oraz składanie zamówień a także bezpieczne dokonywanie transakcji.  Bez tych plików bezpieczne dokonywanie transakcji byłoby niemożliwe.
Pliki stałe
funkcjonalne - Służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. Umożliwiają także przedstawienie użytkownikowi strony propozycji produktów indywidualnie dopasowanych na postawie jego preferencji.
statystyczne - dzięki tym plikom możliwe jest zbieranie informacji na temat korzystania ze strony, informacje te są przez nas wykorzystywane w celu optymalizacji działania witryny zgodnie z preferencjami jej użytkowników.
reklamowe - umożliwiają użytkownikowi witryny otrzymywanie reklamy, dostosowanej na podstawie jego indywidualnych  zainteresowań oraz preferencji.
społecznościowe - umożliwiają integrację serwisów społecznościowych z których korzysta użytkownik ze sklepem.
Blokowanie plików cookies
W każdym wypadku użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej.
Ekstrastats wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Ekstrastats, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
Ekstrastats informuje jednak Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu
 1. Ważną grupę automatycznie gromadzonych plików cookies stanowią dane dotyczące oglądalności stron  gromadzone przez Google Analytics - powszechnie znany i wykorzystywany na rynku system internetowy do badania statystyk odwiedzin stron internetowych udostępniany przez Google, Inc. System Google Analytics może być wykorzystywany do tworzenia profilów użytkowników pod pseudonimem. Google używa zebranych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.
§7 Przekazywanie danych osobowych
 1. Wykonawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.
 2. Dane osobowe Użytkownika będą powierzane przez Wykonawcę, w szczególności podmiotom świadczącym usługi:
  1. pocztowe lub kurierskie, które to podmioty będą dostarczać Użytkownikowi zakupiony w Sklepie towar,
  2. płatności online: PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-357 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4 500 000 złotych, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.przelewy24.pl/regulamin
  3. hostingu Sklepu na rzecz Wykonawcy: JCHost.pl, ul. Wspólna 11, 32-085 Modlniczka
 3. Dane osobowe zebrane przez Wykonawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.
§8 Środki techniczne stosowane przez Ekstrastats
Ekstrastats stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§9 Inne
 1. Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego sklep.przewodnikkibica.pl anonimowo lub pod pseudonimem. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy usługi Newslettera.
 2. Ekstrastats będzie także rejestrować nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać ze Sklepu Internetowego sklep.przewodnikkibica.pl.
 3. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Wykonawcy Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: info@przewodnikkibica.pl

Przejdź do strony głównej